עוד בדופ

קיצורים שימושים


דופ בראש חידות

חידה מספר 57
עמיר חזר למוצב וראה את הפליסטיישן 2 שלו שבור, כששאל את 4 יושבי המוצב "מי הרס אותו?"
הוא קיבל את התשובות הבאות:
יעקב: "נעם הרס"
שמיל: "אני הרסתי"
נעם: "אני לא הרסתי"
שגגי: "אני לא הרסתי"

אם ידוע כי יש רק שקרן אחד במוצב, מיהו החייל ששיחק בטיקן טאג, הפסיד ושבר את הפליסטיישין מרוב עצבים?
יעקב
נעם
שמיל
מצב זה לא יתכן
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     ישנם  תגובות לחידה זו.


חידה מספר 56
בחנות כלי העבודה הראשית בשדרת הכלים בדופלנד סיטי החליט מנהל העבודה בחנות, חיים, לסדר את המגרות בחנות.
בחנות ארון בעל 6 מגרות, ובכל מגרה חלקים מסוג שונה. בכדי לשמור על הסדר חיים הסדרי כללים שעליך לפעול לפיהם.

המסמרים לא יהיו צמודים לאומים.
הברגים צמודים לאומים ונמצאים בפינה השמאלית התחתונה.
הדיבלים יהיו צמודים למסמרים.
אסור לטסטרים להיות צמודים לאומים ולדיבלים.
הברגים והדיבלים ימוקמו בשני קצוות, מרוחקים כמה שיותר, באלכסון זה מול זה.

תיאור הארון: בעל 2 קומות, כשבכל קומה 3 מגירות.
מה נכון בהכרח:
הטסטרים יהיו בין הברגים למסמרים
המסמרים יהיו בין הדיבלים לברגים
הברגים יהיו בין האומים לדיבלים
הטסטרים יהיו מעל המסמרים
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     ישנם  תגובות לחידה זו.


דופ בראש