עוד בדופ

קיצורים שימושים


דופ בראש חידות

חידה מספר 59
בבחירות האחרונות שנערכו בדופ צצה בעיה. גיל החל לתלות ולחלק סטיקרים של המועמדת "יעל" שנבחרה לשרת הבדיחות בדופ בשעה 08:00 בשעה 10:00 הצטרף אליו חננאל ויחד סיימו את העבודה בשעה 14:00.
תוך כמה זמן מסיים חננאל לחלק סטיקרים ולתלות פוסטרים לבדו אם גיל היה מסיים את החלוקה והתלייה לבדו בשעה 18:00 ?
8 שעות
4 שעות
10 שעות
12 שעות
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     ישנם  תגובות לחידה זו.


חידה מספר 58
בבית המשפט (הלא אמיתי לחלוטין!) הוחלפו האישומים הנ"ל:
עו"ד א - וינונה ריידר זכאית (למרות שהרשיעו אותה במשפט)
עו"ד ב - על עו"ד יש הכי הרבה בדיחות, ווינונה אשמה.
עו"ד ג - עו"ד א צודק אבל ארנולד שוורצנגר לא אשם בהטרדה מינית.

אם ידוע שרק אחד מהם דובר אמת, מה מהבאים יתכן?
וינונה אשמה
ארנולד זכאי
ארנולד אשם, וינונה לא אשמה
אף אחת מהתשובות נכונה
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     ישנם  תגובות לחידה זו.


דופ בראש