עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 8

חידה מספר 8
בבנין בן 4 קומות גרים: רופא, בנאי, שודד ושוטר ששמותיהם: חיים, משה, אמיר, פרץ.
כמובן ששמות לא חייבים להיות בסדר זהה למקצוע.
אך ידוע כי:
א. חיים גר בדיוק מתחת למשה ובדיוק מעל השוטר.
ב. בקומה אחת גר הבנאי ששמו אינו פרץ.
ג. משה אינו שודד
על פי הנתונים אפשר להסיק:
פרץ שודד
פרץ שוטר
פרץ גר בקומה 3
פרץ גר בקומה 4
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים