עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 23

חידה מספר 23
בחפיסת שוקולד 6 קוביות ממוספרות מ 1 עד 6.
ככה: אני יודע שזה לא נראה טעים במיוחד אבל תסתפקו במועט.
__________
| 1 | 2 | 3 |
-----------------
| 4 | 5 | 6 |
-----------------

מותר לחתוך את החפיסה לאורך אחד הקווים הישרים בלבד ולאחר מכן לסובב את אחד החלקים ב 180 מעלות לפני שמחברים את החפיסה מחדש.

לאחר פעולה כזו קוביה 1 ו 4 סמוכות בבדאות.
אם כך מה ניתן לומר בודאות?
קוביות 3 ו 6 סמוכות.
קוביות 1 ו 2 סמוכות.
קוביות 1 ו 6 אינן סמוכות.
קוביות 3 ו 4 אינן סמוכות.
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים