עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 43

חידה מספר 43
חיים סיפר לאלכס כי ידידתו יעל אוהבת נסיכים משופמים. "לא יכול להיות!" ענה אלכס. "הרי ידוע שרק למורות או נשים מעל גיל 30 יש טעם טוב כל כך" :

איזו הנחה אינה משתקפת מן השיחה הנ"ל?
יעל הינה מתחת לגיל 30.
יעל היא מורה.
נסיכים משופמים נחשבים לטעם טוב.
יעל אינה מורה וטרם מלאו לה 30.
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים