עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 10

חידה מספר 10
במוסד הישראלי הומצא קוד סודי המורכב מהספרות אחד עד תשע,
כאשר הספרה שלוש מקדימה במילת הקוד את הסיפרה ארבע המילה היא שם של אקדח.
כאשר הסיפרה שמונה היא האחרונה במילה מדובר במוצר תוצרת חברת "ברטה".
כאשר אין יותר מ-4 ספרות במילה מדובר ברובה ולא באקדח.
כאשר הספרה חוזרת על עצמה, מדובר בבעיה תפעולית של הכלי עליו מדברת המילה.
כיצד יודיע חבר המוסד לממוניו כי יש לו בעיה בתפעול אקדח "ברטה"?
43348
348
34438
345678
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים