עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 69

חידה מספר 69
שלוש בנות ושני בנים עומדים במעגל האושר של לירן מם.
איזה מבין הסידורים הבאים אפשרי?
מצידה של כל בת עומדים 2 בנים
מצידיו של כל בן עומדות 2 בנות.
שלוש הבנות סמוכות זו לזוז והבנים אינם סמוכים זה לז
אין 2 בנות סמוכות זו לזו.
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים