עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 65

חידה מספר 65
שלשה חברים משוחחים:
תומר: "עידן שקרן"
עידן: "יוגב שקרן"
יוגב: "עידן ויוגב שניהם שקרנים!"

ידוע כי רק אחד דובר אמת, מיהו?
עידן
תומר
יוגב
לא ניתן לדעת!
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים