עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 64

חידה מספר 64
בארץ דופלנד ישנם 2 חברים עידן ותומר.
עידן תמיד משקר בעוד תומר תמיד דובר אמת.
יום אחד עופרה פגשה בשניהם, ושאלה את שניהם שאלה זהה .
שניהם ענו לה "כן" .
מה יתכן ששאלה עופרה?
האם אתה משקר תמיד?
האם אתה תמיד דובר אמת?
האם אחד מכם תמיד משקר?
האם אחד מכם תמיד דובר אמת?
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים