עוד בדופ

קיצורים שימושים

ציטוטים לפי קטגוריות כל הציטוטים

ציטוטים ומשפטים יפים ציטוטי טבע


"ביום שיזהמו כל המים על פני העולם, כל העצים יחטבו, והשדות כולן יתייבשו רק אז אולי יבינו בני האדם, שאי אפשר לאכול כסף."
-פתגם אינדיאני

"חורים שחורים הם איפה שאלוהים מחלק באפס."
-סטיבן רייט

"עצים הם העתיקות הטובות ביותר"
-אלכסנדר סמית

"העולם המודרני החל ביום בו הפך הטבע לנוף"
-א.ב וורטינגטון

"אין זמזום ללא דבורה; והטעם היחיד, שיש לה לדבורה להיות דבורה, כפי שידוע לי, דבש; ואין כל טעם לדבש להיות דבש אם אני לא טועם ממנו"
-פו הדוב

"העולם המודרני החל ביום בו הפך הטבע לנוף"
-א.ב וורטינגטון

"עצים הם העתיקות הטובות ביותר"
-אלכסנדר סמית


1 2 הבא

ציטוטישין