עוד בדופ

קיצורים שימושים

ציטוטים לפי קטגוריות כל הציטוטים

ציטוטים ומשפטים יפים ציטוטי יופי


"יש ציירים ההופכים את השמש לנקודה צהובה, אבל יש אחרים שבעזרת היצירתיות שלהם הופכים נקודה צהובה לשמש."
-פאבלו פיאקסו

"אופנה היא צורה כה בלתי-נסבלת של כיעור, שאנו נאלצים לשנותה מדי שישה חודשים."
-אוסקר ויילד

"אלוהים אוהב אנשים פשוטי מראה. לכן הוא יוצר כה רבים מהם."
-אברהם לינקולן

"בכל דבר מסתתר יופי, אך לא כל אחד מסוגל לראותו"
-קונפוציוס

"היופי, גברתי, משביע את העין, חביבות - מקסימה את הלב"
-וולטיר

"ככל שנוסיף להעריץ את היפה, כך נתרחק מן הטוב"
-טווין

"יופי ללא מידות טובות כפרח ללא ריח"
-פתגם צרפתי


1 2 3 הבא

ציטוטישין