עוד בדופ

קיצורים שימושים

ציטוטים לפי קטגוריות כל הציטוטים

ציטוטים ומשפטים יפים


"כשאנשים נמוכים עושים צל גדול סימן שהשמש שוקעת"
-מתוך הנסיך הקטן


ציטוטישין