עוד בדופ

קיצורים שימושים

חלוקה לפי קטגוריות כל הידיעות

הידעת? בנושא סמלים

הוסף אתר חיצוני המרחיב אודות הערך
מקטגוריה: סמלים
התחריט בצידו האחורי של מטבע חמישה שקלים חדשים הוא כותרת עמוד פרוטו-איולית טיפוסית לבנייה הישראלית בתקופת בית ראשון. סגנון הכותרת בעל ה"וולוטות" שהיה מקובל במזרח התיכון הקדום התפתח ביוון הקלאסית לכותרת העמוד האיוני.

הוסף אתר חיצוני המרחיב אודות הערך
מקטגוריה: סמלים
דגל ישראל הוצע על ידי דוד וולפסון בקוגנגרס הציוני הראשון בבאזל בשנת 1897, הדגל עוצב עפ"י הטלית המסורתית שיש עליה 2 פסים כחולים.
המגן דוד על פי המגן שהיה על המגן של דוד המלך.


1

הידעת